Μέγαρο Λεβίδη
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Γενική επιγραφής
Μέγαρο Λεβίδη
Νίκης 48

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Γ. Θεοδωρίδης
Τετραώροφο κτήριο με υπόγειο, γνωστό ως Μέγαρο Λεβίδη, αξιόλογο δείγμα εκλεκτικιστικής μορφολογίας με διακοσμήσεις Art Nouveau, της δεκαετίας του 1920. Το κτήριο σχεδιάσθηκε από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Θεοδωρίδη κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014