Κατοικία
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Ξενοφώντος 7

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Σήμερα στεγάζεται σε αυτό η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014