Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2015)
Κατοικία
Φιλελλήνων 23

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1940
Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο. Οι δύο πρώτοι όροφοι κτίστηκαν τη δεκαετία του 1920, ενώ ο τρίτος προστέθηκε τη δεκαετία του 1930. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014