Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
Πολυκατοικία
Λεωφόρος Αμαλίας 28

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1880
Τετραώροφο κτήριο με υπόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Κτίστηκε από τον Χαρίλαο Νοταρά το 1880. Ο τέταρτος όροφος προστέθηκε το 1900. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014