Πολυκατοικία Σπαθάρη
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Πολυκατοικία Σπαθάρη
Μαυρομματαίων 39

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1927
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Νικόλαος Νικολαΐδης
Επταώροφη πολυκατοικία, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Οικοδομήθηκε το διάστημα 1924-1927 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Νικόλαου Νικολαΐδη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014