Διπλοκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου προς την εσωτερική αυλή
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική κλίμακας που οδηγεί στον όροφο
  • Γενική οροφής διαδρόμου που οδηγεί στο κλιμακοστάσιο
  • Εσωτερικό κτηρίου
Διπλοκατοικία
Ιπποκράτους 173

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014