Κατοικία
 • Γενική της επί της οδού Ιπποκράτους όψης
 • Γενική όψης επί της οδού Μεθώνης
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική ακάλυπτου χώρου
 • Γενική της επί της οδού Ιπποκράτους όψης
 • Γενική όψης επί της οδού Μεθώνης
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική ακάλυπτου χώρου
 • Γενική κύριας εισόδου
 • Γενική εξώστη
 • Γενική παραθύρου
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
Κατοικία
Ιπποκράτους 80

Τριώροφο κτήριο νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014