Πολυκατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
Πολυκατοικία με κατάστημα
Νίκης 52

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Τετραώροφη πολυκατοικία με κατάστημα στο ισόγειο, μοντέρνου κινήματος. Κτίστηκε το 1936.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014