Κτήριο διαμερισμάτων
  • Γενική άποψη (2018)
  • Γενική άποψη (2018)
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2018)
  • Θύρα εισόδου (2018)
Κτήριο διαμερισμάτων
Φυλής 25

Τριώροφο κτήριο της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014