Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Θύρα εισόδου για το υπόγειο (2014)
  • Λεπτομέρεια του εξώστη (2014)
  • Θύρα κύριας εισόδου (2014)
Κατοικία
Αλκιβιάδου 20

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο του ύστερου νεοκλασικισμού, αλλοιωμένο σε μεγάλο βαθμό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014