Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης, εξώστης του 1ου ορόφου (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
  • Λεπτομέρεια της θύρας εισόδου (2014)
Κατοικία
Σμύρνης 23

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014