Κτήριο κατοικιών
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2018)
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2018)
  • Θύρα εισόδου (2018)
  • Θύρα εισόδου (2018)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2018)
  • Λεπτομέρεια του γείσου (2018)
Κτήριο κατοικιών
Αλκιβιάδου 30

Τριώροφο κτήριο του ύστερου νεοκλασικισμού με ανεξάρτητη είσοδο για κάθε όροφο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014