Κτήριο κατοικιών
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2018)
  • Λεπτομέρεια όψης (2018)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2018)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2018)
  • Θύρα εισόδου (2018)
Κτήριο κατοικιών
Σμύρνης 24

Τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο με ανεξάρτητη είσοδο για κάθε όροφο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014