Κατοικία
  • Γενική άποψη (2018)
  • Γενική άποψη (2018)
  • Λεπτομέρεια εισόδου (2018)
Κατοικία
Φυλής 27

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014