Πολυκατοικία της Εταιρείας Οδών και Οδοστρωμάτων
 • Γενική όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Γενική κτηρίου
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Πιττακού
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Πιττακού
 • Γενική έρκερ
 • Γενική πέργκολας
 • Γενική παραθύρου υπογείου
 • Γενική εισόδου επί της οδού Θαλού
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Θαλού
 • Γενική εξώθυρας υπογείου
 • Γενική εξώθυρας
 • Γενική εισόδου επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
Πολυκατοικία της Εταιρείας Οδών και Οδοστρωμάτων
Λεωφόρος Αμαλίας 42

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1934
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Εμμανουήλ Λαζαρίδης
Τετραώροφο κτήριο με υπόγειο, χαρακτηριστικό δείγμα πολυκατοικίας του Mεσοπολέμου. Σχεδιάσθηκε από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη και κτίστηκε το διάστημα 1932-1934.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014