Πολυκατοικία
 • Γενική όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Γενική κτηρίου
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Πιττακού
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Πιττακού
 • Γενική έρκερ
 • Γενική πέργκολας
 • Γενική παραθύρου υπογείου
 • Γενική εισόδου επί της οδού Θαλού
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Θαλού
 • Γενική εξώθυρας υπογείου
 • Γενική εξώθυρας
 • Γενική εισόδου επί της οδού Λεωφόρου Αμαλίας
Πολυκατοικία
Λεωφόρος Αμαλίας 42

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Εμμανουήλ Λαζαρίδης
Τετραώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, χαρακτηριστικό δείγμα πολυκατοικίας του Mεσοπολέμου. Σχεδιάσθηκε από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη και χρονολογείται το διάστημα 1931-1937.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014