Κινηματογράφος
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κινηματογράφος
Πανεπιστημίου 48

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Λεωνίδας Μπόνης, Βασίλειος Κασσάνδρας
Κινηματογράφος "Rex". Το κτήριο οικοδομήθηκε ανάμεσα στα έτη 1935-1937, από τους αρχιτέκτονες, Βασίλειο Κασσάνδρα και Λεωνίδα Μπόνη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014