Κινηματογράφος
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κινηματογράφος
Πανεπιστημίου 48

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Λεωνίδας Μπόνης-Βασίλειος Κασσάνδρας, Βασίλειος Κασσάνδρας
Κινηματογράφος "Rex". Το κτήριο οικοδομήθηκε ανάμεσα στα έτη 1935-1937, σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Βασίλειου Κασσάνδρα και Λεωνίδα Μπόνη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014