Πολυκατοικία Ιωάννη Τσιμπούκη
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλαϊνής όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Πολυκατοικία Ιωάννη Τσιμπούκη
Ναυαρίνου 16

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Βασίλειος Δούρας
Εξαώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Βασίλειο Δούρα. Κτίστηκε το 1936.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014