Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Αθηνών
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική κεντρικής εισόδου
 • Λεπτομέρεια γείσου στέγης
 • Γενική πλάγιας εισόδου
 • Γενική παραθύρου
 • Φεγγίτης
 • Λεπτομέρεια τοίχου κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια εισόδου
 • Λεπτομέρεια αυλής
 • Επιγραφή
 • Επιγραφή
Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Αθηνών
Ακαδημίας 67

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1852
Τρίκλιτη βασιλική με επιμήκη κάτοψη σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου με νάρθηκα. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Δημήτριο Ζέζο και κτίστηκε το 1852.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014