Μέγαρο Σκαμπαβία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική ορόφων
  • Λεπτομέρεια έρκερ
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Μέγαρο Σκαμπαβία
Ακαδημίας 77

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1928
Εξαώροφο κτήριο εκλεκτικιστικής τεχνοτροπίας. Κτίστηκε το 1928 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Νικόλαου Νικολαΐδη. Έχει κηρυχθεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014