Κατοικία και καταστήματα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική ορόφου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εισόδου υπογείου
  • Γενική βοηθητικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
Κατοικία και καταστήματα
Νικηταρά 12

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1908
Τριώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014