Πολυκατοικία Δημητριάδη
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Πολυκατοικία Δημητριάδη
Νικηταρά 14

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1925
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Νικόλαος Νικολαϊδης
Πενταώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου. Κτίστηκε το διάστημα 1924-1925 και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Νικολαΐδη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014