Πολυκατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Χαιρεφώντος
  • Γενική όψης επί της οδού Αδριανού
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Χαιρεφώντος
Πολυκατοικία με καταστήματα
Χαιρεφώντος 16

Τετραώροφη πολυκατοικία με καταστήματα στο ισόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014