Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική ανοίγματος
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική φεγγίτη
  • Γενική εισόδου καταστήματος
  • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια εσωτερικού κλιμακοστασίου
Κατοικία με κατάστημα
Θεμιστοκλέους 54

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Τριώροφη πολυκατοικία του μοντέρνου κινήματος, οικοδομική άδεια του 1936
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014