Κατοικία
  • Γωνιακή φωτογραφία
  • Όψη στην οδό Λασκαράτου
  • Εξώστες στην οδό Λασκαράτου
  • Είσοδος στην οδό Λασκαράτου
  • Είσοδος στην οδό Πατησίων
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Πλακόστρωτο δάπεδο
  • Περιμετρικός τοίχος
  • Άποψη αυλής
Κατοικία
Πατησίων 346

Εκλεκτικιστική κατοικία της δεκαετίας του 1920 με επιμελημένες όψεις, ποικιλμένες με πολλά διακοσμητικά στοιχεία. Την περίοδο του Μεσοπολέμου προστέθηκε η είσοδος επί της οδού Λασκαράτου 2.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014