Κτήριο διαμερισμάτων με ισόγεια καταστήματα
  • Λεπτομέρεια της όψης επί της οδού Αριστοτέλους (2016)
  • Γενική άποψη (2016)
  • Γενική άποψη της όψης επί της οδού Αριστοτέλους (2016)
Κτήριο διαμερισμάτων με ισόγεια καταστήματα
Ηπείρου 19

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1923
Τετραώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο. Οικοδομήθηκε το διάστημα 1918-1923. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014