Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Πολυκατοικία
Ηπείρου 15

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Γιώργος, Κώστας και Κυπριανός Μπίρης
Τριώροφη πολυκατοικία, σχεδιάστηκε και κτίστηκε το 1936 από τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Μπίρη και τους αρχιτέκτονες Κώστα και Κυπριανό Μπίρη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014