Κτήριο διαμερισμάτων
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κτήριο διαμερισμάτων
Ηπείρου 15

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κώστας και Κυπριανός Μπίρης, Γιώργος Μπίρης
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων. Οικοδομήθηκε το 1936 από τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Μπίρη, σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Κώστα και Κυπριανού Μπίρη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014