Κατοικία - Θέατρο Εξαρχείων
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια γείσου
  • πριν την ανάπλαση
  • μετά την ανάπλαση
  • το Θέατρο Εξαρχείων σήμερα
  • Σχέδια μελέτης ανάπλασης
Κατοικία - Θέατρο Εξαρχείων
Θεμιστοκλέους 69

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1980
Διώροφο νεοκλασικό κτήριο της δεκαετίας του 1880. Κτίστηκε από την οικογένεια Γενναδίου. Το 1989 μετασκευάστηκε σε θέατρο από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δεκαβάλλα. Εχει κηρυχθεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014