Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια παραθύρου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
  • Γενική παραθύρου υπογείου
Κατοικία
Φρυνίχου 3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1897
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κατασκευή Ιωάννης Τοτόμης
Διώροφη κατοικία με υπόγειο και αυλή, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο χρονολογείται το 1897 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014