Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Αυλόθυρα (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης, εξώστης (2014)
Κατοικία
Σμύρνης 36

Διώροφο κτήριο του ύστερου νεοκλασικισμού, μερικώς αλλοιωμένο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014