Κτήριο κατοικιών
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
Κτήριο κατοικιών
Μιχαήλ Βόδα 32

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1910
Διώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο με ημιυπόγειο, με ανεξάρτητη είσοδο για κάθε όροφο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014