Κτήριο κατοικιών
  • Γενική άποψη (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
Κτήριο κατοικιών
Μιχαήλ Βόδα 30

Διώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο με ημιυπόγειο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014