Πολυκατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2018)
  • Θύρα εισόδου (2018)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2018)
Πολυκατοικία
Μιχαήλ Βόδα 15

Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014