Πολυκατοικία
  • Γενική άποψη της όψης επί της οδού Χαρίσσης (2018)
  • Γενική άποψη (2018)
  • Θύρα εισόδου (2018)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2018)
Πολυκατοικία
Αλκαμένους 8

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1932
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Βασίλειος Κασσάνδρας
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων. Κτίστηκε το 1932, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κασσάνδρα. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο (ΦΕΚ 576Δ/99, 209ΑΑΠ/07).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014