Κατοικία
  • Γενική πρόσοψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Πολυτεχνείου 5

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014