Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Λεωφόρος Συγγρού 74

Τριώροφο κτήριο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας, του Μεσοπολέμου. Η όψη του κτηρίου έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014