Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική εξώθυρας υπογείου
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Δράκου 9

Διώροφο κτήριο με υπόγειο και αυλή, νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014