Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης (2015), Φωτογραφία: Πέτρος Περράκης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης ισογείου
Κατοικία με κατάστημα
Στρατηγού Κοντούλη 3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τετραώροφο κτήριο, του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014