Ίδρυμα "Φιλόξενος Στέγη"
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Επιγραφή χρονολόγησης
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική παραθύρου
Ίδρυμα "Φιλόξενος Στέγη"
Πέλλης 9

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1904
Διώροφο κτήριο - Άσυλο Αστέγων "Φιλόξενος Στέγη"
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014