Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια αυλότοιχου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
Πολυκατοικία
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27

Πενταώροφη πολυκατοικία, χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014