Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
  • Γενική θύρας
Πολυκατοικία
Ηροδότου 9

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Εξαώροφο κτήριο, μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014