Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
  • Γενική θύρας
  • Γενική όψης ισογείου
Πολυκατοικία
Ηροδότου 9

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Εξαώροφο κτήριο, μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014