Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Προπυλαίων 26

Τριώροφο κτήριο με αυλή. Έχει νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά χαρακτηριστικά και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014