Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2017)
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Θήρας 95

Διώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014