Κτήριο διαμερισμάτων
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κτήριο διαμερισμάτων
Σουηδίας 55

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014