Πολυκατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Πολυκατοικία με καταστήματα
Πατριάρχου Ιωακείμ 35

Εξαώροφη πολυκατοικία με καταστήματα στο ισόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014