Πολυκατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Πολυκατοικία με κατάστημα
Πατριάρχου Ιωακείμ 23

Επταώροφη πολυκατοικία με κατάστημα στο ισόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014