Πολυκατοικία
  • Γενική όψης επί της οδού Χαρήτου (2014)
  • Γενική όψης επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Χαρήτου
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Χαρήτου
Πολυκατοικία
Χάρητος 18

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Εξαώροφο κτήριο με υπόγειο, του μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014