Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Πολυκατοικία
Χάρητος 26

Πενταώροφο κτήριο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014