Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Ήλιδος 53

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Ισόγειο κτήριο του Μεσοπολέμου. Διατηρείται στην πυλωτή πολυκατοικίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014