Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Πολυκατοικία
Χάρητος 32

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τετραώροφo κτήριο με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014