Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Καρυάτιδων 8

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1900
Διώροφη κατοικία. Το κτήριο είναι χτισμένο γύρω στο 1900 και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014